O Zakładzie

 

 Decyzją Senatu AM w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r. na  oddział Dietetyki przyjęto 62 studentów, a w celu realizacji zadań dydaktycznych w dniu 24 października 2000 r. Rektor utworzył na bazie Zawodowego Studium Medycznego przy ulicy Ciołka 27 Zakład Pielęgniarstwa i Żywienia Człowieka, którego kierownikiem został prof. dr hab. Bruno Szczygieł.

W dniu 26 listopada 2001 r. zarządzeniem Rektora (Nr 35/2001) rozdzielono Zakład na dwa osobne zakłady: Zakład Pielęgniarstwa i Zakład Żywienia Człowieka, którym do 30 września 2007 r. kierował prof. dr hab. Bruno Szczygieł, a od 1 października 2007 r. prof. nadzw. dr hab. n. med. Zdzisław Wójcik.

W 2013 roku kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka została dr hab. Dorota Szostak-Węgierek.

Uchwałą Senatu WUM z dn. 19 grudnia 2016 roku Zakład Żywienia Człowieka został podzielony na dwie niezależne jednostki dydaktyczne: Zakład Żywienia Człowieka oraz Zakład Dietetyki Klinicznej.

Na stanowisko kierownika macierzystego Zakładu Żywienia Człowieka została powołana dr hab. Iwona Traczyk – dotychczasowy zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Żywności i Żywienia.