• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

 

1o kwietnia 2019

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00– 10.10

Otwarcie Konferencji

dr hab. Iwona Traczyk - Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka

10.10-10.30

 Słowo wstępne

prof. dr hab. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

10.30-12.00

 

I PANEL: DIETA BEZGLUTENOWA

 
Moderator:                     dr n. med. Wioleta Respondek, WUM

P a n e l i ś c i:                 dr n. med. Grażyna Rowicka, IMiDz 
                                           dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof.  UWM
                                           dr hab. Iwona Konopka, UWM
 

 

12.00-13.30

 

II PANEL:  DIETA ASPIRYNOWA

 

Moderator:                     dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM, UWM

P a n e l i ś c i:                  prof. dr hab. Zbigniew Samochocki, WUM  

                                          dr Danuta Gajewska, PTD
                                  
       mgr Paulina Kęszycka, SGGW

 

13.30-14.15

PRZERWA KAWOWA/OBIADOWA

14.15-15.45

III PANEL:  DIETA WEGAŃSKA

 

Moderator:                dr hab. Iwona Traczyk, WUM

P a n e l i ś c i:           dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik, UP w Poznaniu  
                              
        dr n. med. Witold Klemarczyk, IMiDz
                                        dr n. med. Alicja Kucharska,  WUM  

                             

15.45-16.00

Doniesienie sponsorowane.

Rola kawy w aktualnych zaleceniach żywieniowych

 

16.00 - 16.30

SESJA DONIESIEŃ 5.min
z prac oryginalnych nt. diet związanych z tematyką konferencji

DYSKUSJA

16.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI