• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka

Zakład  prowadzi kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Dietetyka, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo, Higiena Stomatologiczna.

Działalność dydaktyczna Zakładu  obejmuje następujące zagadnienia: zasady prawidłowego żywienia,  metody oceny sposobu żywienia, planowanie żywienia,  metody oceny stanu odżywienia, zastosowanie epidemiologii w badaniach żywieniowych, żywienie różnych grup populacyjnych, technologii produkcji potraw, wartości odżywczej żywności, suplementów diety i żywności specjalnej, prewencji chorób dietozależnych i  poradnictwa dietetycznego w tych chorobach.

PRZEDMIOT

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

I licencjat

 

Technologia żywności

Dr A. Kucharska

Podstawy żywienia człowieka

Dr  B.Sińska

II licencjat

 

Żywienie człowieka

Dr  B. Sińska

Fizjologia wysiłku

Dr E. Michota - Katulska

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego

Dr E. Michota- Katulska

Organizacja pracy

Dr E. Michota- Katulska

Prawo w ochronie zdrowia

Doc. I.  Traczyk

Edukacja żywieniowa

Dr Agnieszka Jarosz

Chemia żywności

Dr Beata Przygoda

III licencjat

 

Metodologia badań naukowych

Dr M. Zegan

 

 

I magisterski

 

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego

Dr E. Michota- Katulska

Żywność specjalna

Dr M. Zegan

Przechowalnictwo żywności

Dr E. Michota - Katulska

Żywienie człowieka

Doc I.  Traczyk

Zarządzanie i marketing

Dr M. Zegan

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych

Dr B. Sińska

Suplementy diety

Dr M. Zegan

Ustawodawstwo

Doc I. Traczyk

Edukacja i poradnictwo żywieniowe

Dr Agnieszka Jarosz

II magisterski

 

Produkcja potraw

Dr A.Kucharska

Badania naukowe

Dr M.Zegan