• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Publikacje

WSZYSTKIE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Z POPRZEDNICH LAT DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:  publikacje. wum

PUBLIKACJE

2022

Autorzy: Przekop Zuzanna [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZV], Szostak-Węgierek Dorota [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZV], Milewska Magdalena [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZV], Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 00-581 Warsaw, Poland : NZD], Zaczek Zuzanna [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Sobocki Jacek
Tytuł publikacji: Efficacy of the Nutritional Risk Index, Geriatric Nutritional Risk Index, BMI, and GLIM-Defined Malnutrition in Predicting Survival of Patients with Head and Neck Cancer Patients Qualified for Home Enteral Nutrition
Tytuł źródła: Nutrients
Rok wydania: 2022
Tom: 14
Numer zeszytu: 6
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 9
DOI: 10.3390/nu14061268
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 5,719
Punkty MEiN: 140

Autorzy: Sobieraj Piotr [Department of Internal Medicine, Hypertension and Vascular Diseases, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland : 1WS], Bzikowska-Jura Agnieszka [Department of Medical Biology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland : NZI], Raciborski Filip [Department of Prevention of Environmental Hazards, Allergology and Immunology, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland : NZC], Kucharska Alicja [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland : NZF], Szostak-Węgierek Dorota [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland : NZV], Kahan T
Tytuł publikacji: Is sodium and potassium intake assessed by diet-related mobile applications more harm than benefit?
Tytuł źródła: Kardiologia Polska
Rok wydania: 2022
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 8
DOI: 10.33963/KP.a2022.0039
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 3,108
Punkty MEiN: 100

Autorzy: Dąbrowska Karolina [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland], Zaczek Zuzanna [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZF], Złotogórska Karolina [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland], Majewska Krystyna, Kaczanowska Joanna, Sobocki Jacek [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland]
Tytuł publikacji: Activity of aminotransferases as a marker of liver injury in home parenteral nutrition patients
Tytuł źródła: Clinical and Experimental Hepatology
Rok wydania: 2022
Tom: 8
Numer zeszytu: 2
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 7
DOI: 10.5114/ceh.2022.115124
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 20

Autorzy: Zaczek Zuzanna [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZF], Dąbrowska Karolina, Omidi Mohammad, Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZD], Sobocki Jacek
Tytuł publikacji: Effect of Thickening Powder on Gastrointestinal Losses in Patients With High-output End Jejunostomy Syndrome - Preliminary Results
Tytuł źródła: In Vivo
Rok wydania: 2022
Tom: 36
Numer zeszytu: 2
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 884
Strona końcowa: 889
DOI: 10.21873/invivo.12777
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 2,155
Punkty MEiN: 40

2021

Autorzy: Jakóbczak Aleksandra [Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Zegan Magdalena [Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Michota-Katulska Ewa [Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF]
Tytuł publikacji: Ocena powszechności i uwarunkowań spożycia napojów energetyzujących wśród studentów uczelni medycznej i niemedycznej
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "Assessment of the prevalence and conditions of energy drinks con¬sumption among medical and non-medical students"
Tytuł źródła: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Rok wydania: 2021
Tom: 54
Numer zeszytu: 1
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 57
Strona końcowa: 65
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 5

 

Autorzy: Hall Marianna [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Walicka Magdalena, Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, 02-091 Warsaw, Poland : NZD], Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZF]
Tytuł publikacji: Metabolic Parameters in Patients with Suspected Reactive Hypoglycemia
Tytuł źródła: Journal of Personalized Medicine
Rok wydania: 2021
Tom: 11
Numer zeszytu: 4
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 13
DOI: 10.3390/jpm11040276
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 4,945
Punkty MEiN: 70

Autorzy: Wujkowska Alicja [Department of Human Nutrition, Warsaw Medical University : NZF], Sińska Beata [Department of Human Nutrition, Warsaw Medical University : NZF]
Tytuł publikacji: Is there a relationship between the intestinal microbiota and diabetes?
Tytuł w pozostałych językach: polski: "Czy istnieje związek między mikrobiotą jelitową a cukrzycą?"
Tytuł źródła: Postępy Mikrobiologii (Advancements of Microbiology)
Rok wydania: 2021
Tom: 60
Numer zeszytu: 3
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 195
Strona końcowa: 200
DOI: 10.21307/PM-2021.60.3.15
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca poglądowa
Punkty IF: 0,947
Punkty MEiN: 20

Autorzy: Sińska Beata [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Jaworski Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 61 Zwirki i Wigury Street, 02-091 Warsaw, Poland : NZD], Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 61 Zwirki i Wigury Street, 02-091 Warsaw, Poland : NZD], Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Kucharska Alicja [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF]
Tytuł publikacji: The Role of Resilience and Basic Hope in the Adherence to Dietary Recommendations in the Polish Population during the COVID-19 Pandemic
Tytuł źródła: Nutrients
Rok wydania: 2021
Tom: 13
Numer zeszytu: 6
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 14
DOI: 10.3390/nu13062108
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 5,719
Punkty MEiN: 140

Autorzy: Livingstone Katherine M. , Celis-Morales Carlos, Navas-Carretero Santiago, San-Cristobal Rodrigo, Forster Hannah, Woolhead Clara, O’Donovan Clare B. , Moschonis George, Manios Yannis , Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZF], Gundersen Thomas E. , Drevon Christian, Marsaux Cyril F. M., Fallaize Rosalind , Macready Anna L. , Daniel Hannelore, Saris Wim H. M. , Lovegrove Julie A. , Gibney Mike, Gibney Eileen R. , Walsh Marianne, Brennan Lorraine, Martinez J. Alfredo , Mathers John C.
Inni: Food4Me Study
Tytuł publikacji: Personalised nutrition advice reduces intake of discretionary foods and beverages: findings from the Food4Me randomised controlled trial
Tytuł źródła: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Rok wydania: 2021
Tom: 18
Numer zeszytu: 1
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 12
DOI: 10.1186/s12966-021-01136-5
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 6,457
Punkty MEiN: 140

Autorzy: Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Raciborski Filip [Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 1a Banacha Street, 02-091 Warsaw, Poland : NZC], Kucharska Alicja [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Sińska Beata [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Milewska Magdalena [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZV], Samoliński Bolesław [Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 1a Banacha Street, 02-091 Warsaw, Poland : NZC], Szostak-Węgierek Dorota [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 27 Erazma Ciołka Street, 01-445 Warsaw, Poland : NZV]
Tytuł publikacji: A National Study of Nutrition and Nutritional Status of the Adult Polish Population in the Years 2017–2020 before and during the COVID-19 Pandemic—Design and Methods
Tytuł źródła: Nutrients
Rok wydania: 2021
Tom: 13
Numer zeszytu: 8
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 16
DOI: 10.3390/nu13082568
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 5,719
Punkty MEiN: 140

Autorzy: Pawicka Paulina [Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Michota-Katulska Ewa [Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Zegan Magdalena [Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF]
Tytuł publikacji: Analiza składu ciała wybranej grupy tancerzy tańca towarzyskiego
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "Body composition analysis of a selected group of ballroom dancers"
Tytuł źródła: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Rok wydania: 2021
Tom: 54
Numer zeszytu: 1
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 37
Strona końcowa: 45
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 5

Autorzy: Hall Marianna [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZF], Walicka Magdalena, Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, 02-091 Warsaw, Poland : NZD], Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, 01-445 Warsaw, Poland : NZF]
Tytuł publikacji: Metabolic Parameters in Patients with Suspected Reactive Hypoglycemia
Tytuł źródła: Journal of Personalized Medicine
Rok wydania: 2021
Tom: 11
Numer zeszytu: 4
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 13
DOI: 10.3390/jpm11040276
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 4,945
Punkty MEiN: 70

Autorzy: Navas-Carretero Santiago , San-Cristobal Rodrigo , Alvarez-Alvarez Ismael , Cellis-Morales Carlos , Livingstone Katherine M. , Donovan Claire B., Mavrogianni Christina , Lambrinou Christina P. , Manios Yannis , Traczyk Iwona [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZF], Drevon Christian A. , Marsaux Cyril F.M. , Saris Wim H.M. , Fallaiza Rosalind , Macready Anna L. , Lovegrove Julie A. , Gundersen Thomas E. , Walsh Marianne , Brennan Lorraine , Gibney Eileen R. , Gibney Mike , Mathers John C. , Martinez J. Alfredo
Inni: Food4Me
Tytuł publikacji: Interactions of Carbohydrate Intake and Physical Activity with Regulatory Genes Affecting Glycaemia: A Food4Me Study Analysis
Tytuł źródła: Lifestyle Genomics
Rok wydania: 2021
Tom: 14
Numer zeszytu: 1
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 63
Strona końcowa: 72
DOI: 10.1159/000515068
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 2,5
Punkty MEiN: 20

Autorzy: Sobocki Jacek, Zaczek Zuzanna [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warsaw, Poland : NZF], Jurczak Paulina, Lachowicz Karolina [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warsaw, Poland : NZ], Kunecki Marek, Groszek Patrycja [Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warsaw, Poland : NZ], Majewska Krystyna, Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 81, 02-091, Warsaw, Poland : NZD], Forbes Alastair
Tytuł publikacji: Restricted v. unrestricted oral intake in high output end-jejunostomy patients referred to reconstructive surgery
Tytuł źródła: British Journal of Nutrition
Rok wydania: 2021
Tom: 125
Numer zeszytu: 10
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1125
Strona końcowa: 1131
DOI: 10.1017/S0007114520003360
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty IF: 3,718
Punkty MEiN: 100

2020

Autorzy: Saar Kinga [Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny : NZF], Kucharska Alicja [Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny : NZF]
Tytuł publikacji: Wpływ diety wegetariańskiej na skład mikrobioty jelitowej
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "Role of vegetarian diet on the composition of gut microbiota"
Tytuł źródła: Hygeia Public Health
Rok wydania: 2020
Tom: 55
Numer zeszytu: 1
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 1
Strona końcowa: 6
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca poglądowa
Punkty MEiN: 5

Autorzy: Dłużniak-Gołaska Karolina [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZV], Panczyk Mariusz [Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZD], Szypowska Agnieszka [Department of Pediatrics, The First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : 1W44], Sińska Beata [Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZF], Szostak-Węgierek Dorota [Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland : NZV]
Tytuł publikacji: Influence of two different methods of nutrition education on the quality of life in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - a randomized study
Tytuł źródła: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Rok wydania: 2020
Tom: 71
Numer zeszytu: 2
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 197
Strona końcowa: 206
DOI: 10.32394/rpzh.2020.0117
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 20

Autorzy: Koc Natalia [Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny : NZF], Kucharska Alicja [Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny : NZF]
Tytuł publikacji: Stosowanie wybranych diet alternatywnych przez pacjentów onkologicznych – analiza zagrożeń
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "Use of alternative diets by oncological patients – risk analysis"
Tytuł źródła: Gabinet Prywatny
Rok wydania: 2020
Tom: 27
Numer zeszytu: 3
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 8
Strona końcowa: 18
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca poglądowa
Punkty MEiN: 0

Autorzy: Hall Marianna [Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska : NZF], Walicka M, Traczyk Iwona [Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska : NZF]
Tytuł publikacji: Hipoglikemia rekatywna jako choroba XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "Reactive hypoglycemia - an interdisciplinary approach of the disease of XXI Century"
Tytuł źródła: Wiadomości Lekarskie
Rok wydania: 2020
Tom: 73
Numer zeszytu: 2
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 384
Strona końcowa: 389
DOI: 10.36740/WLek202002134
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca poglądowa
Punkty MEiN: 20

Autorzy: Dziura Aleksandra [Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Giltler Małgorzata [Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Stanley-Kałuża Viviana [Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF], Sińska Beata [Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : NZF]
Tytuł publikacji: Porównanie wybranych zachowań żywieniowych młodych siatkarzy i młodzieży niepodejmującej regularnej aktywności fizycznej
Tytuł w pozostałych językach: angielski: "COMPARISON OF EATING BEHAVIORS AMONG YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS AND YOUTH THAT DO NOT UNDERTAKE REGULAR PHYSICAL ACTIVITY"
Tytuł źródła: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Rok wydania: 2020
Tom: 53
Numer zeszytu: 4
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 197
Strona końcowa: 204
Język główny: polski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 5

Autorzy: Ruszkiewicz Karolina [Medical University of Warsaw, Faculty of Health Sciences, Department of Human Nutrition, Warsaw, Poland : NZF], Jagielski Paweł, Traczyk Iwona [Medical University of Warsaw, Faculty of Health Sciences, Department of Human Nutrition, Warsaw, Poland : NZF]
Tytuł publikacji: Glycemic control and awareness among diabetic patients of nutrition recommendations in diabetes
Tytuł źródła: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Rok wydania: 2020
Tom: 71
Numer zeszytu: 2
Czy zeszyt jest suplementem? Nie
Strona początkowa: 191
Strona końcowa: 196
DOI: 10.32394/rpzh.2020.0116
Język główny: angielski
Rodzaj publikacji: praca oryginalna
Punkty MEiN: 20