• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Konferencje, szkolenia, zjazdy

Zakład jest od 10 lat organizatorem Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka w formie 2-dniowej konferencji, podczas której przedstawiane i dyskutowane są aktualne problemy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz wpływu żywienia na zdrowie.