• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Główne Osiągnięcia

 • Udział w opracowaniu „Stanowiska polskich ekspertów dotyczącego zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej”,

  http://ptsd.net.pl/wp-content/uploads/2015/09/Zasady_zywienia_dzieci_i_mlodziezy.pdf

  http://acff.pl/wp-content/uploads/2015/09/Stanowisko-polskich-ekspertow_zywienie-dzieci-i-mlodziezy_wrzesien-2015.pdf

  oraz książki „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek

 • Zakład realizuje moduł „Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych”, stanowiący część projektu - "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza", będący częścią cyklicznego szkolenia lekarzy POZ prowadzonego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (projekt „Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach  istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej”). 

 • Opracowanie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku Dietetyka.
 • Doprowadzenie do ustanowienia kierunku Dietetyka przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2006.
 • Rozpoczęcie po raz pierwszy w Polsce studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM w roku akademickim 2007/2008.
 • Udział w realizacji wieloośrodkowego projektu badawczego: „ Podstawy naukowe żywienia w szpitalach”.
 • Udział w tworzeniu międzynarodowej sieci poświęconej kształceniu dietetyków w Europie „The Diet Network Management Group”.