• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Główne Osiągnięcia

Pracownicy Zakładu Żywienia Człowieka: dr Beata Sińska, dr Alicja Kucharska pod kierunkiem dr hab. Iwony Traczyk we współpracy z pracownikami z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu opublikowali raport dotyczący OPINII POLSKICH SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ŻYWIENIA NA TEMAT ZNAKOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ. 

RAPORT Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA PRZEKROJOWEGO, pdf

Osiągnięcia za rok 2020/2021

 1. Udział w Ogólnopolskich badaniach oceniających wpływ pandemii COVID-19 na zachowania żywieniowe Polaków w zależności od umiejętności adaptacji i poziomu odczuwanego stresu prowadzone przez pracowników Zakładu Żywienia Człowieka
 2. Organizacji Konferencji  XII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Styl życia w dobie pandemii covid-19- wyzwanie dla dietetyka, psychologa, lekarza, fizjoterapeuty” - konferencja on-line
 3. Udział w projekcie "Dorosłość bez próchnicy" – Projekt  nr POWR.05.01.00-00-0022/20 realizowany jest w makroregionie centralnym (województwo mazowieckie i łódzkie) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Fundację Neuca dla zdrowia  w ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu – 02.11.2020-30.06.2023.
 4. Udział w programie „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - "WUM for WUM" – poprzez wprowadzenie do planu nauczania na kierunku Dietetyka  - przedmiotu Poradnictwo dietetyczne w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 5. Udział merytoryczny w kampanii  "Włącz żywienie do dziedziny", projekt realizowany przez WNoZ oraz Agencję PRHub w ramach współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej  (pracownicy Zakładu są ekspertami merytorycznymi).
 6. Udział w realizacji projektu: Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu", Narodowy program Zdrowia NPZ01/NPZ02/NPZ04 2016-2020 - Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminami w WUM, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 7. 1 pracownik Zakładu znalazł się w gronie 100 najlepiej ocenianych nauczycieli WUM w ostatnich pięciu edycjach ankiety studenckiej
 8. Prowadzenie badań w zakresie hipoglikemii reaktywnej i wpływu interwencji żywieniowej na spadek objawów sugerujących hipoglikemię.
 9. Organizacja Cyklu spotkań studentów dietetyki z absolwentami:  Dietetyka i co dalej….
 10. Warsztaty w zakresu przygotowywania publikacji naukowych dla studentów  - warsztaty prowadził dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
 11. Nagroda dydaktyczna da opiekuna SKN Żywienia Człowieka.- mgr Leszek Wronka

INNE 

 • Udział w opracowaniu „Stanowiska polskich ekspertów dotyczącego zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej”,

  http://ptsd.net.pl/wp-content/uploads/2015/09/Zasady_zywienia_dzieci_i_mlodziezy.pdf

  http://acff.pl/wp-content/uploads/2015/09/Stanowisko-polskich-ekspertow_zywienie-dzieci-i-mlodziezy_wrzesien-2015.pdf

  oraz książki „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek

 • Zakład realizuje moduł „Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych”, stanowiący część projektu - "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza", będący częścią cyklicznego szkolenia lekarzy POZ prowadzonego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (projekt „Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach  istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej”). 

 • Opracowanie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku Dietetyka.
 • Doprowadzenie do ustanowienia kierunku Dietetyka przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2006.
 • Rozpoczęcie po raz pierwszy w Polsce studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM w roku akademickim 2007/2008.
 • Udział w realizacji wieloośrodkowego projektu badawczego: „ Podstawy naukowe żywienia w szpitalach”.
 • Udział w tworzeniu międzynarodowej sieci poświęconej kształceniu dietetyków w Europie „The Diet Network Management Group”.