• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Formularz rejestracji

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przyul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. 22-57-20-320; iod@wum.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu administracyjnej obsługi konferencji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 pkt. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich są zbierane.
 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umów powierzenia będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego takim jak: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz inni podwykonawcy.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi administracyjnej Pani/Pana udziału w konferencji lub jeżeli zachodzi przesłanka związana z rozliczeniem udziału przez okres 3 lat w związku z obsługą ewentualnych roszczeń.
 8. Jeśli podstawą przetwarzana jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając takie żądanie na adres organizatora konferencji lub na adres e-mail: iod@wum.edu.pl.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Ograniczenie do 250 słów. W tekście należy zawrzeć: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Dane do faktury

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.