• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Aktualności

KOMUNIKAT  KONFERENCJI, PDF, 3,51 MB


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, która odbyła się 09.10.2018 r., nastąpiło uroczyste przekazanie gratulacji emerytowanemu profesorowi WNoZ-u - prof. Brunowi Szczygłowi z okazji jubileuszu 90-lecia. Pan Profesor otrzymał z rąk Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego oraz Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ WUM - dr hab. Roberta Gałązkowskiego list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Dziekan WNoZ WUM podziękował Prof. Brunowi Szczygłowi za ogromne zasługi w rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce. Gratulacje prof. Brunowi Szczygłowi, w imieniu zespołu Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ WUM, złożyły kierownik Zakładu - dr hab. Iwona Traczyk oraz dr inż. Beata Sińska - adiunkt we wspomnianej jednostce.

Fot. Dominika Robak

Zakład Żywienia Człowieka jest partnerem merytorycznym kampanii zainicjowanej przez JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosza „WUModa na Zdrowie”, której celem jest edukacja i szeroko pojęta promocja zdrowia Idea kampanii opiera się na trzech filarach. Wspieramy filar DIETETYKA, promujący zdrowe odżywianie: „Jem zdrowo-to smaczne!. Co tydzień na stronie WWW. modanazdrowie.wum.edu.pl proponujemy „Cotygodniową porcję zdrowia”  - akcja promująca konkretny produkt spożywczy z uwzględnieniem jego walorów odżywczych i działań prozdrowotnych, jednocześnie proponują przepisy kulinarne sprawdzone przez studentów Dietetyki na zajęciach ćwiczeniowych z „Produkcji i Technologii Potraw”.

INAUGURACJA AKCJI odbyła się 12 kwietnia 2018 r. 

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.