• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

18 kwietnia 2018 r. odbyła się X – jubileuszowa - edycja Warszawskich Dni o Żywieniu Człowieka. Organizatorami wydarzenia był Zakład Żywienia Człowieka WUM we współpracy z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych - Oddział Warszawski.

W programie konferencji omówiono najważniejsze współczesne problemy żywienia człowieka.