• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Badania naukowe

Obok działalności dydaktycznej Zakład  prowadzi działalność naukową. W tym obszarze zainteresowania członków Zakładu obejmują zagadnienia: żywienia człowieka zdrowego i chorego, personalizacji zaleceń żywieniowych, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w zdrowiu i chorobie, epidemiologii chorób metabolicznych, prewencji chorób dietozależnych, technologii potraw, żywienia w sporcie, żywieni zbiorowego,  jakości i wartości odżywczej żywności i żywienia, rola edukacji żywieniowej w redukcji masy ciała i poprawie wskaźników lipidowych u osób z nadwagą i otyłością, skuteczności interwencji żywieniowej w redukcji masy ciała u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zespołem IGT oraz nadwaga i otyłością, wpływ diety złożonej z produktów o niskim indeksie glikemicznym na redukcję masy ciała i wskaźników lipidowych u kobiet w wieku rozrodczym z nadwagą i otyłością.

Dotychczas prowadzone badania:

Niekorzystne zachowania zdrowotne a ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych w grupie mężczyzna w wieku 30-45 lat – 2008

Identyfikacja i terapia dietą osób z metaboliczną otyłością z prawidłowa masa ciała – 2010

Czynniki determinujące wykorzystanie żywności funkcjonalnej w profilaktyce i dietoterapii cukrzycy i otyłości – 2009

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych – 2010

Dieta jako element terapii łuszczycy - 2013

Ocena ryzyka wystąpienia osteopenii/osteoporozy u dzieci w wieku pokwitania w oparciu o badanie ultradźwiękowe kości pięty oraz analizę sposobu żywienia – 2014

Glikemia poposiłkowa i subiektywna ocena sytości po spożyciu posiłków śniadaniowych o różnym indeksie i ładunku glikemicznym w grupie młodych, zdrowych osób - 2017

Obecnie Zakład uczestniczy w realizacji 3 projektów Narodowego Programu Zdrowia, których celem jest ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i poziomu wiedzy osób dorosłych, seniorów i osób przebywających w zakładach opieki leczniczej.

Narodowy Program Zdrowia

Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach 2017-2020 realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia trzy projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Cel Operacyjny nr 1:  Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej w następujących grupach docelowych:

- osoby dorosłe,

- osoby w wieku podeszłym,

- osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu.

Projekty realizowane są przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii przy współpracy z Zakładem Dietetyki Klinicznej oraz Zakładem Żywienia Człowieka. Pracami kieruje prof. Bolesław Samoliński.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: https://dieta.wum.edu.pl/

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Prace realizowane w ramach Projektu Młodego Naukowca:

Temat badania: Wpływ operacji bariatrycznej na parametry antropometryczne, biochemiczne i ilość tkanki tłuszczowej u osób z otyłością olbrzymią

Kierownik Projektu: mgr Leszek Wronka 

Opiekun Projektu: dr hab. Iwona Traczyk