• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

WYKAZ NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NAUCZANIE PRZEDMIOTU

 

Nauka o żywności z elementami chemii żywności

Dr Magdalena Zegan

Podstawy żywienia człowieka

Dr Beata Sińska

Żywienie kliniczne

Dr Zuzanna Zaczek

Diety i trendy żywieniowe

Dr Magdalena Zegan

Edukacja żywieniowa

Mgr Leszek Wronka

Podstawy prawa żywnościowo-żywieniowego

Dr hab. Iwona Traczyk

Poradnictwo dietetyczne

Mgr Leszek Wronka

Marketing i zarządzanie w dietetyce

Dr Magdalena Zegan

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe

Dr hab. Iwona Traczyk

Utrwalanie i przechowywanie żywności

Dr Ewa Michota -Katulska

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego

Dr Ewa Michota -Katulska

Żywność specjalna i funkcjonalna

Dr Magdalena Zegan

Demografia i epidemiologia żywieniowa

Dr hab. Iwona Traczyk

Dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku fizycznego

Dr Ewa Michota -Katulska

Dietoprofilaktyka chorób

Dr Marianna Hall

Edukacja zdrowotna

Mgr Leszek Wronka

Edukacja żywieniowa jednostek i grup

Mgr Leszek Wronka

Nutrisensoryka

Dr Beata Sińska

Poradnictwo dietetyczne

Mgr Leszek Wronka

Suplementy diety

Dr Magdalena Zegan

Technologia potraw w dietetyce

Dr Alicja Kucharska

Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym dla pielęgniarstwa

Dr Alicja Kucharska

Technologia potraw w dietetyce

Dr Alicja Kucharska

Warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego

Dr Ewa Michota -Katulska

Żywienie osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną

Dr Ewa Michota -Katulska

Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Dr Marianna Hall

Żywienie człowieka dla Higieny Stomatologicznej

Dr Ewa Michota -Katulska

Uwarunkowania zachowań żywieniowych

Dr Beata Sińska

Żywienie człowieka

Dr hab. Iwona Traczyk

Technologia Potraw

Dr Alicja Kucharska

Planowanie i prowadzenie badań w dietetyce

Dr Magdalena Zegan

Aspekty kulturowe w pracy dietetyka.
Etnodietetyka

Dr Magdalena Zegan

Podstawy epidemiologii żywieniowe

Dr hab. Iwona Traczyk

Medycyna kulinarna

Dr Alicja Kucharska