• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wyposażenie Zakładu

WYPOSAŻENIE ZAKŁADU

 

ACTIGRAPH w GT3X – BT plus oprogramowanie Actilife

ActiGraph wGT3X-BT w połączeniu z oprogramowaniem Actilife, dostarcza obiektywnej 24 godzinnej informacji o aktywności fizycznej i bezczynności, pomiary przyspieszenia, wydatkowania energii,  pozycji ciała i ilość snu.

 

 

CALTRAC

Aparat do pomiaru zużytych kalorii podczas wysiłku i spoczynku. Posiada element zwany akcelerometrem, który analizuje dynamikę ruchu, wysyłając sygnały do mikroprocesora, obliczającego ilość zużytych kalorii.

 

 

ZESTAW ELKA DO KONTROLI DIETY

 

Zestaw składa się z programu komputerowego sterowanej komputerowo przez port USB elektronicznej wagi kuchennej ELKaPlus. 

 

 

 

Zestaw ELKa do kontroli diety to pierwsze połączenie oprogramowania i współpracującej z komputerem wagi USB do wyznaczania wartości odżywczych w trakcie przyrządzania posiłku.

 

URZĄDZENIE CARDIOCHEK PA Z DRUKARKĄ

 

Analizator krwi za pomocą którego możemy zbadać: cholesterol całkowity TC, dobry cholesterol HDL, zły cholesterol LDL, trójglicerydy, glukozę, ciała ketonowe i kreatyninę. W zależności od rodzaju testu, badanie trwa od jednej do dwóch minut. Badanie wykonuje się z krwi pełnej pobranej z opuszka palca, podczas którego zachodzi zjawisko fotometrii refleksyjnej oraz reakcje chemiczne powstające na powierzchni patyczka testowego, dającej bardzo dokładne wyniki diagnostyczne.

 

DENSYTOMETR USG MINIOMNI

 

Urządzenie do pomiaru  gęstości mineralnej kości, elastyczności, grubości warstwy korowej oraz mikroarchitekturę warstwy beleczkowej.  Metoda ultradźwiękowa pomiaru gęstości kości jest absolutnie nieszkodliwa i szczególnie przydatna w badaniach dzieci oraz przy monitorowaniu efektów terapii, gdy niezbędne są częste (nawet codzienne) pomiary.

  • Miejsca pomiarowe: przedramię, kość piszczelowa, paliczki, kości śródstopia
  • Pomiar SOS (prędkość fali ultradźwiękowej), odzwierciedlający gęstość mineralną kości, elastyczność , grubość warstwy korowej oraz mikroarchitekturę warstwy beleczkowej, przeliczany jest na punkty T-Score, Z-Score;
  • Dostępne oprogramowanie pediatryczne
  • Wysoka powtarzalność pomiarów,
  • Dokładność pozwalająca śledzić nawet najmniejsze zmiany będące efektem terapii

  • Metoda ultradźwiękowa zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pacjenta i pozwala śledzić efekty terapii nawet codziennie.
  • Certyfikat FDA (food and Drug Administration)

 

FITMATE WRAZ Z  ROWEREM TRENINGOWYM KETTLER

Urządzenie diagnostyczne przeznaczone do kompleksowego badania wydolności krążeniowo-oddechowej wraz z programem do prowadzenia bazy pacjentów i kompatybilnym programem żywieniowym. Umożliwia wykonanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, pomiaru VO2max, równoważnika metabolicznego (MET), parametrów wdechowych i wydechowych, kalorymetrii pośredniej, pułapu tlenowego, klasyfikację progu anaerobowego i rehabilitacji kardiologicznej oraz progów ryzyka i zagrożeń chorobami krążeniowo-oddechowymi.

 

URZĄDZENIA ANTROPOMETRYCZNE:

 

Urządzenia mierzące wartość szczytową siły uścisku dłoni:

DYNAMOMETR COLLINA DLA DZIECI  

DYNAMOMETR COLLINA DLA DOROSŁYCH

 

Urządzenia służące do pomiaru  tkanki tłuszczowej:

FAŁDOMIERZ HARPENDENA

zakres pomiaru: 0 – 80 mm, dokładność pomiaru: 0,2mm, nacisk sprężyny: 10g/mm2, dokładność: 99%

FAŁDOMIERZ HOLTAIN

Fałdomierz zegarowy GMP/Holtain: zakres pomiaru: 0 - 45mm, dokładność pomiaru 0,1 - 0,2mm

TAŚMY ANTROPOMETRYCZNE, STADIOMETRY, WAGI ELEKTRONICZNE, CIŚNIENIOMIERZE

 

AKERN BIA 101

 

Analizator składu ciała, wykorzystuje najistotniejsze standardy pomiaru: użycie elektrod, optymalna pozycja horyzontalna Pacjenta, rozróżnienie rezystancji (Rz), reaktancji (Xc) oraz kąta fazowego (PA). Precyzyjne określanie wszystkich tych parametrów elektrycznych pozwala na bezpośredni pomiar właściwości bioelektrycznych tkanek, odpowiedzialnych za nawodnienie i odżywienie badanego.