• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka

Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania fanpage'a SKN-u Żywienia Człowieka na facebooku: https://www.facebook.com/SKN-%C5%BBywienia-Cz%C5%82owieka-WUM-2029076530751525/

 

SKN Żywienia Człowieka to koło naukowe założone w 2018 r. przy Zakładzie Żywienia Człowieka. 

Jesteśmy najmłodszym Studenckim Kołem Naukowym na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Koło zrzesza głównie studentów kierunku dietetyka I i II stopnia.

Obszarem naszych zainteresowań jest szeroko rozumiane żywienie człowieka.

 

Cele i zadania:

• profilaktyka • edukacja • poradnictwo • doświadczenie i nauka

 

Nasze hasła przewodnie: 

• zdrowie • człowiek • żywienie • nauka

 

Opiekunem SKN Żywienia Człowieka jest mgr Leszek Wronka.

lwronka@wum.edu.pl

ULOTKA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA