• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Konferencje, szkolenia, zjazdy

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU WUM

zaprasza na 

XIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

"WARZYWA I OWOCE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ZDROWEGO I CHOREGO CZŁOWIEKA"

ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem JM Rektora WUM prof. dr hab. n.med. Zbigniewa Gacionga

18 listopada 2022, godz. 10.00

udział on-line

Dołącz do spotkania Zoom
Identyfikator spotkania: 822 3536 8485
Kod dostępu: 146416
 

Zakład jest  organizatorem Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka,  podczas której przedstawiane i dyskutowane są

aktualne problemy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz wpływu żywienia na zdrowie.

ROK

 TYTUŁ KONFERENCJI

2009

I Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

2010

II Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

2011

III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka  „Zapobieganie i leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży”

2012

IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka   „Żywienie osób starszych – perspektywy, wyzwania i zagrożenia”

2013

V Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka "Żywienie a zdrowie kobiety”

2014

VI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „W poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia”

2015

VII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Żywienie w wybranych zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego”

2016

VIII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Dietetyka w psychiatrii i neurologii”

2017

IX  Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii”

2018

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Wybrane współczesne problemy żywienia człowieka”

2019

XI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka „Diety XXI wieku wyzwaniem dla dietetyków, lekarzy i technologów żywności”

2020

 konferencja nie odbyła się ze względu na sytuację epidemiologiczną

2021

XII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Styl życia w dobie pandemii covid-19- wyzwanie dla dietetyka, psychologa, lekarza, fizjoterapeuty” - konferencja on-line

Link i dane do logowania na Konferencję: 

XII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka

Time: Jun 18, 2021 10:00 Warsaw

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94703280207?pwd=cW5YRGVCZUszT2krWlo1bXl3SGMvdz09 

Meeting ID: 947 0328 0207

Passcode: 058612

 

KOMUNIKAT XII WARSZAWSKIE DNI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

FORMULARZ REJESTRACJI - XII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przyul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych WUM: tel. 22-57-20-320; iod@wum.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu administracyjnej obsługi konferencji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 pkt. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich są zbierane.
 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umów powierzenia będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego takim jak: dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz inni podwykonawcy.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi administracyjnej Pani/Pana udziału w konferencji lub jeżeli zachodzi przesłanka związana z rozliczeniem udziału przez okres 3 lat w związku z obsługą ewentualnych roszczeń.
 8. Jeśli podstawą przetwarzana jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając takie żądanie na adres organizatora konferencji lub na adres e-mail: iod@wum.edu.pl.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Ograniczenie do 250 słów. W tekście należy zawrzeć: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Dane do faktury

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.