• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Godziny konsultacji pracowników

Godziny konsultacji pracowników ustalane są bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia poprzez kontakt mailowy:

 

Dr hab. Iwona Traczyk – iwona.traczyk@wum.edu.pl

Dr Beata Sińska – beata.sinska@wum.edu.pl

Dr Alicja Kucharska – alicja.kucharska@wum.edu.pl

Dr Ewa Michota- Katulska – ekatulska@wum.edu.pl

Dr Magdalena Zegan – magdalena.zegan@wum.edu.pl

Mgr Leszek Wronka – leszek.wronka@wum.edu.pl

mgr Marianna Hall - mhall@wum.edu.pl

mgr Zuzanna Zaczek - zuzanna.zacek@wum.edu.pl

mgr Baszar el Helou - bhelou@wum.edu.pl