• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Aktualności

W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA REALIZOWANY JEST PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUKI

"CUKRZYCA OD KUCHNI. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE MEDYCYNY KULINARNEJ JAKO ELEMENT TERAPII CUKRZYCY"

kierownik projektu: dr Beata Sińska

Wartość całkowita: 97237,70 zł

PROJEKT

"OCENA ROZPOWSZECHNIANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA KARDIOMETABOLICZNEGO W POPULACJI DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW POLSKI NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH NPZ W LATACH 2016-2020"

został zakwalifikowany do realizacji w ramach grantu wewnętrznego

kierownik: dr hab. Iwona Traczyk

wartość projektu: 50000 zł

ZAPRASZAMY NA XIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA - 18 LISTOPADA 2022 W FORMULE ON-LINE

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONFERENCJE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WARZYW I OWOCÓW ZORGANIZOWANY 21.10.2022

PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WRAZ ZE STUDENTAMI ŚCIEŻKI EDUKATOR ZDROWOTNY

           

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023 życzymy wszystkim Studentkom i Studentom pomyślności i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.

 Kierownik wraz z zespołem Zakładu Żywienia Człowieka

Wesołych Świąt wypełnionych pięknem miłości

Dających radość i uśmiech w rodzinnym gronie

oraz aby Nowy Rok 2022 przyniósł dobre zdrowie

i realizację wszelkich planów i marzeń

życzy 

Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka z zespołem 

INFORMACJA O PODANIACH DO KOMISJI BIOETYCZNEJ 

Szanowni Studenci,

Druk podania do Komisji Bioetycznej WUM niezbędny do przeprowadzenia badań nieinwazyjnych, ankietowych i retrospektywnych dostępny jest w promotorów. Należy do wypełnić, uzyskać podpis promotora i złożyć w sekretariacie Zakładu celem nadania numeru i podpisu Kierownika jednostki. 

Ważna informacja - do podania należy dołączyć ankietę, w innym przypadku podanie nie zostanie przyjęte. 

ZASADY PRZEPISYWANIA OCEN

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, pdf

PLAN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PRAWO ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE, pdf

PLAN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE - STUDIA STACJONARNE, pdf

PLAN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE - STUDIA NIESTACJONARNE, pdf

W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOSÓB KSZTAŁCENIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY ŚLEDZIĆ ZAKŁADKĘ AKTUALNOŚCI


W miesiącu pażdzierniku i listopadzie sekretariat Zakładu Żywienia Człowieka będzie czynny w zmniejszonym wymiarze godzin ze względu na oddelegowanie do innej jednostce WNoZ

I tydzień w dniach 5.10 i 7.10.2021

II tydzień w dniach 11.10, 13.10, 15.10

III tydzień w dniach 19.10 i 21.10

IV tydzień w dniach 25.10 i 27.10 i 29.10

w pozostałe dni kontakt mailowy: monika.mazurek@wum.edu.pl zzc@wum.edu.pl i tel. 22 8360913

SYLABUSY NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE   -  DLA STUDENTÓWNormy żywienia 2020 

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny znowelizowali normy żywienia dla populacji polskiej.

Normy dla populacji Polski uwzględniają zalecenia ekspertów:

  • Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
  • Światowej Organizacji Zdrowia
  • Wydziału Zdrowia i Medycyny ze Stanów Zjednoczonych 
  • wyniki najnowszych badań.

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/normy-zywienia-2020

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, która odbyła się 09.10.2018 r., nastąpiło uroczyste przekazanie gratulacji emerytowanemu profesorowi WNoZ-u - prof. Brunowi Szczygłowi z okazji jubileuszu 90-lecia. Pan Profesor otrzymał z rąk Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego oraz Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ WUM - dr hab. Roberta Gałązkowskiego list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Dziekan WNoZ WUM podziękował Prof. Brunowi Szczygłowi za ogromne zasługi w rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce. Gratulacje prof. Brunowi Szczygłowi, w imieniu zespołu Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ WUM, złożyły kierownik Zakładu - dr hab. Iwona Traczyk oraz dr inż. Beata Sińska - adiunkt we wspomnianej jednostce.

 

Zakład Żywienia Człowieka jest partnerem m

erytorycznym kampanii zainicjowanej przez JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosia „WUModa na Zdrowie”, której celem jest edukacja i szeroko pojęta promocja zdrowia Idea kampanii opiera się na trzech filarach. Wspieramy filar DIETETYKA, promujący zdrowe odżywianie: „Jem zdrowo-to smaczne!. Co tydzień na stronie WWW. modanazdrowie.wum.edu.pl proponujemy „Cotygodniową porcję zdrowia”  - akcja promująca konkretny produkt spożywczy z uwzględnieniem jego walorów odżywczych i działań prozdrowotnych, jednocześnie proponują przepisy kulinarne sprawdzone przez studentów Dietetyki na zajęciach ćwiczeniowych z „Produkcji i Technologii Potraw”.

INAUGURACJA AKCJI odbyła się 12 kwietnia 2018 r. 

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.